Allmänt om kompressorer

En kompressor är en mycket vanligt förekommande i de flesta processer där pneumatik används. Oftast används kompressorer till att tillverka tryckluft av olika slag. Att komprimera luft innebär att en viss luftmängds volym minskas med hjälp av tryck, varpå trycket i samma luftmängd ökar. En mycket enkel, handdriven kompressor är en cykelpump där man med hjälp av handkraft komprimerar luft och trycker in den i ett cykeldäck.

Kompressorer kan också användas för att komprimera vätskor, t.ex. i värmepumpar såsom bergvärmepumpar. I de flesta kylskåp finns också en kompressor som komprimerar köldmediet som cirkulerar i slingor i kylskåpet. Detta köldmedium tar upp värme från det som finns i kylskåpet och börjar ”koka”. Genom komprimering avges värme så att köldmediet åter kan användas för att avlägsna värmen.

Olika typer av kompressorer

Två vanliga varianter av kompressorer är kolvkompressorer och skruvkompressorer. I en kolvkompressor komprimeras luften med hjälp av en eller flera kolvar som drivs av en motor.

En skruvkompressor arbetar genom att två roterande skruvar, också drivna av en motor, bildar ett smalt utrymme i vilket luft komprimeras. Kolvkompressorer passar bäst där det inte finns ett så stort behov av tryckluft, eller där kapaciteten inte behöver vara så hög eller kontinuerlig. Skruvkompressorer är bättre på att leverera när det krävs högre och jämnare kapacitet. Drift och inköp av kompressorer kan vara relativt kostsamma så det är viktigt att välja rätt kapacitet för tillämpningsområdet.

Tillämpningar

Fler tillämpningar av kompressorer, förutom i kylskåp och värmepumpar är t.ex. i bilars bromssystem, särskilt i lastbilar. I bussar kan man höra på det pysande ljudet när dörrarna öppnas att det är tryckluft i systemet och därmed en kompressor. Även dykutrustning kräver kompression av luft. I de flesta industrier finns kompressorer av olika slag. Då ingår kompressorn oftast i ett större system där tryckluften även avfuktas, värms eller kyls samt även i vissa fall renas till önskade kvalitetskrav.

About the author

admin

View all posts