Allmänt om kompressorer

En kompressor är en mycket vanligt förekommande i de flesta processer där pneumatik används. Oftast används kompressorer till att tillverka tryckluft av olika slag. Att komprimera luft innebär att en viss luftmängds volym...

Continue reading